I projektet är det viktigt att ge information på olika språk, för nyanlända till Sverige. En quiz finns också producerad.

Innehållet kommer att ha två teman och ska finnas vid två zoner längs älven.

Uppdragsgivare: Vindelns kommun, Sverige.

Tillbaka