I prosjektet er det prioritert å gi informasjon på flere forskjellige språk, til flyktinger og innvandrere. En quiz finnes også produsert.

Det blir to LaternaPod-bokser med forskjellig innhold.

Oppdragsgiver: Vindelns kommun, Sverige.

Tillbake